"Im mniej opisowe jest zdjęcie, tym bardziej pobudza ono wyobraźnię. Im mniej informacji, tym więcej aluzji; im mniej prozy, tym więcej poezji"

Ernst Haas

2007-2018 Copyright DueMondi Zbigniew Krawczyk & Tomasz Łukasiński